Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB013, 1643 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-09 Stoppdatum 2014-08-09
Mängd (ton): 1,08 Kostnad totalt: 1839
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: