Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB019, 1649 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-09 Stoppdatum 2014-08-09
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1739
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: