Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-18 Stoppdatum 2014-08-18
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2942
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: