Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-28 Stoppdatum 2014-09-28
Mängd (ton): 6,89 Kostnad totalt: 11558
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: