Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS017, 2098 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-22 Stoppdatum 2014-10-22
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt: 9977
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: