Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK018, 3135 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-31 Stoppdatum 2014-07-31
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1556
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: