Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BJÖRKSJÖN, 632929 148007 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-07 Stoppdatum 2010-12-07
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 7724
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: