Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR018, 1604 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-08 Stoppdatum 2014-08-08
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10408
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: