Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU304, 2640 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-31 Stoppdatum 2014-07-31
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3267
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: