Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR054, 2902 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-23 Stoppdatum 2014-04-23
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 4301
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: