Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM009, 1542 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-07 Stoppdatum 2014-08-07
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8702
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: