Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG005, 1545 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-05 Stoppdatum 2014-08-05
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8702
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: