Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL006, 1710 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-25 Stoppdatum 2014-09-25
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3261
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: