Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB003, 1671 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-12 Stoppdatum 2014-08-12
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 5183
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: