Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-30 Stoppdatum 2014-10-30
Mängd (ton): 11,95 Kostnad totalt: 13131
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: