Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-09 Stoppdatum 2014-08-09
Mängd (ton): 18,10 Kostnad totalt: 27641
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: