Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-11 Stoppdatum 2014-08-12
Mängd (ton): 13,02 Kostnad totalt: 18996
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: