Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-25 Stoppdatum 2014-08-25
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 15189
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: