Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-02 Stoppdatum 2014-08-02
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5465
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: