Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-04 Stoppdatum 2014-10-04
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1786
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: