Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOSJÖN, 175 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-29 Stoppdatum 2014-07-29
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1400
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: