Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-22 Stoppdatum 2014-11-22
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 39468
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: