Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-01 Stoppdatum 2014-11-01
Mängd (ton): 4,28 Kostnad totalt: 4280
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: