Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORNÄBBAN, 493 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-25 Stoppdatum 2014-09-25
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1630
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: