Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISBYSJÖN, 633 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-03 Stoppdatum 2014-10-03
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4426
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: