Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snäckesjön, 3091 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-28 Stoppdatum 2014-09-28
Mängd (ton): 3,87 Kostnad totalt: 7144
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: