Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-27 Stoppdatum 2014-10-27
Mängd (ton): 18,02 Kostnad totalt: 26423
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: