Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-16 Stoppdatum 2014-11-16
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 26003
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: