Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-16 Stoppdatum 2014-08-16
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 16474
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: