Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-09 Stoppdatum 2014-09-09
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 39092
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: