Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-24 Stoppdatum 2014-11-25
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 70226
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: