Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE IDETJÄRN, 1056 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-27 Stoppdatum 2014-10-27
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 15488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: