Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-02 Stoppdatum 2015-06-02
Mängd (ton): 46,69 Kostnad totalt: 45616
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: