Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammsjön, 662554 145395 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-02 Stoppdatum 2015-06-02
Mängd (ton): 19,19 Kostnad totalt: 18749
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: