Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gränsjön, 662474 145600 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-02 Stoppdatum 2015-06-02
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 17586
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: