Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ö Björntjärn våtmark, 1883Angsj01 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-28 Stoppdatum 2015-06-28
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt: 10956
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: