Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stensjön, 665002 143503 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-24 Stoppdatum 2015-06-24
Mängd (ton): 9,78 Kostnad totalt: 13253
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: