Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gladhöjdsbäcken07, 1863gladhö07vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-25 Stoppdatum 2015-06-25
Mängd (ton): 2,78 Kostnad totalt: 3848
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: