Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillsjön, 652163 142756 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-01 Stoppdatum 2015-07-01
Mängd (ton): 2,14 Kostnad totalt: 3637
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: