Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Fisklösen, 651467 142992 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-01 Stoppdatum 2015-07-01
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 1207
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: