Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjönj05, 1883Långsj05vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-27 Stoppdatum 2015-06-27
Mängd (ton): 8,24 Kostnad totalt: 11723
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: