Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401klubb026vm , 2401klubb026vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-14 Stoppdatum 2015-09-14
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 6147
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: