Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå120vm , 2425fjällå120vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-11 Stoppdatum 2015-09-11
Mängd (ton): 3,18 Kostnad totalt: 8532
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: