Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä004vm , 2480idebä004vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-18 Stoppdatum 2015-09-18
Mängd (ton): 6,17 Kostnad totalt: 13196
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: