Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk039vm , 2482holk039vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-26 Stoppdatum 2015-09-26
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4619
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: