Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄRTRÄSKET , 717870-171521 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-26 Stoppdatum 2015-09-26
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1877
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: