Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Håltjärnen, MO45 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-27 Stoppdatum 2015-09-27
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 4827
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: