Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB039, 2557 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-22 Stoppdatum 2015-08-22
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt: 4978
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: