Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR054, 2902 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-27 Stoppdatum 2015-03-27
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5567
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: