Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM009, 1542 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-07 Stoppdatum 2015-08-08
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 8907
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: